Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 06:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

HOMESHARING

HOMESHARING

Přirozený způsob podpory rodin dětí s mentálním postižením.  

Homesharing je sdílená péče. Moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s mentálním či kombinovaným postižením. Propojuje dlouhodobě pečující rodiny s rodinami či jednotlivci, kteří chtějí a mohou část svého volného času věnovat dítěti s postižením a pečovat o něj jako jeho tzv. hostitelé.

  

Hostitel je jednotlivec či rodina, který si pravidelně bere dítě na předem domluvený čas do své domácnosti, společně si hrají, chodí na procházky nebo kreslí… Dítě se pak vrací zpátky do své rodiny.

Dítě s mentálním či kombinovaným znevýhodněním získává nové sociální kontakty a dovednosti, zatímco jeho rodina si může vydechnout a nabrat nové síly.

Hostitelem se může stát každý, kdo má chuť pomáhat, může nabídnout část svého času, energie a prostoru.

  

Kdo se může stát hostitelem 

Plnoletá, trestně bezúhonná osoba, pár nebo rodina s dobrým zdravotním a psychickým stavem. 

Osoba s pozitivním vztahem k lidem se zdravotním postižením, s empatií a chutí získávat nové zkušenosti. 

Člověk s volnými časovými kapacitami, ochotný nabídnout je pravidelně dítěti s postižením.

 

Více na: www.homesharing.cz