Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 06:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

K + M + B + 2021

K + M + B + 2021

Svátek Tří králů uzavírá vánoční období, které trvalo od Štědrého dne celých 12 dní. Vychází na 6. ledna. Zvykem je v tento den sundat ze stromečku světýlka a všechny ozdoby a uklidit i další dekorace, které připomínají Vánoce.

Tři králové byli podle legendy tři mudrci, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi do Betléma. Jsou jim přisuzována jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Všichni tři přinesli Ježíškovi dary. Kašpar přinesl myrhu – voňavou pryskyřici, která se používala při balzamování těl a v Ježíšových dobách měla stejnou hodnotu jako zlato. Žlutý kov přinesl děťátku Melichar, jako symbol bohatství a moci. Baltazar mu pak předal kadidlo, které se používá při duchovních obřadech.

Zkratka K+M+B+ (latinsky C+M+B+) nejsou počáteční písmena jmen mudrců, jak se mnozí mylně domnívají, ale je to zkratka latiského Christus Mansionem Benedicat, tedy Bůh žehnej tomuto domu. Křížky mezi písmeny nejsou znaménka plus, ale kříže, které symbolizují Otce, Syna a Ducha Svatého, tedy Nejsvětější trojici.

Tříkráloví koledníci píší na vchody domů K+M+B s letopočtem, jako požehnání do nového roku.

 Text: Jirka Svoboda