Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 05:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

Kde se vzaly vánoční písně

Kde se vzaly vánoční písně

K Vánocům patří nejen stromeček, cukroví a dárky, ale také koledy a písně, které provázejí nejkrásnější svátky v roce už více než 220 let.

Asi nejznámější a podle mnohých i nejkrásnější vánoční písní na světě je Tichá noc, svatá noc. Poprvé byla slyšet na Štědrý večer o půlnoci v malém kostelíku sv. Mikuláše v Oberndorfu nedaleko SatzburKu v Rakousku.

Napsal jí mladý kaplan Joseph Franz Mohr s místním varhaníkem Franzem Xaverem Gruberem. Tehdy se písnička okamžitě zalíbila. Netrvalo dlouho a začala se šířit nejen po Rakousku, ale daleko za jeho hranice. Dnes jí zná celý svět. Text byl přeložen do více než 300 jazyků. V roce 2011 se dokonce dočkala zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO. V českých zemích se Tichá noc objevila údajně v druhé polovině 19. století.

Ani naše koledy a písně za těmi světovými nezaostávají. Už v předhusitské době vznikla píseň Narodil se Kristus Pán. V době baroka se objevila koleda Půjdem spolu do Betléma nebo Pásli ovce valaši.

K českým Vánocům patří i krásná balada Chtíc aby spal od Adama Václava Michny z Otradovic.

Skutečným hudebním symbolem českých Vánoc je Česká mše vánoční Hej, mistře od Jakuba Jana Ryby.  Poprvé zazněla v Rožmitálu pod Třemšínem v tamním kostele Povýšení sv. Kříže, kde byl Ryba varhaníkem.

Text: Jirka Svoboda