Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 05:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

Milostivé léto u ČSSZ

Milostivé léto u ČSSZ

Zájemci, kteří se chtějí zapojit do Milostivého léta u ČSSZ mají čas do konce listopadu. Využila toho téměř třetina zaměstnavatelů a polovina OSVČ. Celý proces je velmi jednoduchý. Klient zjistí výši svých dlužných částek ihned po přihlášení do služby ePortálu ČSSZ. Na pár kliknutí pak podá oznámení, že se do akce zapojí. Tato mimořádná příležitost se pravděpodobně nebude opakovat.

  

Výše splátek se automaticky dopočítá podle výše dlužného pojistného a počtu splátek. První splátku je třeba podle zákona uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

  

Klienti se do akce zapojují průběžně, avšak možnost podat oznámení o úhradě končí 30. 11. 2023. Do konce června 2023 splatilo dlužné pojistné cca 33 tis. zaměstnavatelů a cca 154 tis. OSVČ. V období od 9. 7. 2023 (kdy byly obě výše uvedené služby spuštěny) do 31. 10. 2023 pak podalo oznámení celkem 11 222 plátců pojistného (u nichž OSSZ evidovaly dlužné pojistné, na které se Milostivé léto vztahuje).

  

Pokud bude dlužné pojistné na základě podaných oznámení skutečně uhrazeno, lze prozatím očekávat úhradu dlužného pojistného ve výši 1,1 mld. Kč, kterému odpovídá odpuštění penále v celkové výši cca 1,3 mld. Kč.

  

Zdroj: ČSSZ