Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 06:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

NEPÍT JE UMĚNÍ

NEPÍT JE UMĚNÍ

SUCHEJ ÚNOR 

Celorepubliková osvětová kampaň „Suchej únor“ přináší pohled na problematiku alkoholu, poprvé proběhla v roce 2013. Jedná se o výzvu k měsíční abstinenci, do které se mohou lidé zapojit, a žít 29 dní bez kapky alkoholu.

  

Alkohol je návyková látka, která nepříznivě ovlivňuje psychiku člověka, jeho chování, ovládání a rozpoznávání. Alkohol přináší různé zdravotní komplikace, otupuje smysly, člověk má zpomalené reakce, nesprávně odhaduje situaci a přeceňuje vlastní schopnosti, také zvyšuje agresivitu, způsobuje tzv. tunelové vidění a usínání, což je především nebezpečné za volantem.

  

Velmi nebezpečné je také užívání alkoholu osobami mladšími 18 let, protože návykovost je vysoká a rychlá. Zákony mají nezletilé děti chránit před nebezpečími a negativními dopady. Rozhodnutí, zda se vydat na cestu načisto, je ponecháno až na svobodném rozhodnutí každého dospělého jednotlivce.

  

Zdroj: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje