Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 06:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

NOUZOVÝ STAV OD 5. ŘÍJNA 2020

NOUZOVÝ STAV OD 5. ŘÍJNA 2020

NOUZOVÝ STAV OD 5. ŘÍJNA 2020

Česká republika stráví od pondělí 5. října další měsíc v nouzovém stavu.

Vláda pak od téhož dne na 14 dní zavedla řadu mimořádných opatření, která mimo jiné zavřou střední školy, omezí počty lidí na hromadných akcích a preventivně zakážou i operní či muzikálová představení. Níže přinášíme jejich přehled.

Zákaz hromadných akcí

 • Ve vnitřních prostorách na akci účast max. 10 osob
 • Ve vnějších prostorách na akci účast max. 20 osob

 Výjimky:

 • Soudní procesy
 • Jednání zastupitelstev
 • Pracovní kolektivy
 • Členové jedné rodiny
 • Omezení se netýká provozu bazénů, akvaparků nebo posiloven
 • Bohoslužby – účast max. 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

 Restaurace

 • U jednoho stolu max. 6 osob
 • Nakupování v obchodech bez omezení

 Sport

 • Utkání v registrovaných sportech mohou probíhat bez omezení, ale bez diváků
 • Limit soutěžících a členů týmů je max. 130 osob na utkání
 • Zájmová sportovní činnost je omezena na max. 20 osob

 Svatby a pohřby od 19. října:

 • Účast max. 30 osob, ale limity se mohou změnit dle aktuální situace

 Divadla a kina

 • Hrají bez omezení s maximálním počtem diváků 500 osob
 • Zrušeny jsou přestávky na občerstvení
 • Zakázána jsou operní a muzikálová představení
 • Zakázány jsou jakékoliv pěvecké akce
 • Zakázány jsou plesy, včetně maturitních

 Školy

 • Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou nebo oranžovou barvou budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční výuka
 • Kterých regionů se opatření týká určí krajské hygienické stanice
 • Praktická výuka na středních školách probíhá bez omezení
 • Základní školy jsou v provozu, ale ruší se zpěv v hudební výchově a tělesná výchova na druhém stupni, která bude nahrazena pobytem venku
 • Školní družiny fungují bez omezení
 • Mateřské školy zůstávají v provozu