MENU

NOUZOVÝ STAV OD 5. ŘÍJNA 2020

NOUZOVÝ STAV OD 5. ŘÍJNA 2020

NOUZOVÝ STAV OD 5. ŘÍJNA 2020

Česká republika stráví od pondělí 5. října další měsíc v nouzovém stavu.

Vláda pak od téhož dne na 14 dní zavedla řadu mimořádných opatření, která mimo jiné zavřou střední školy, omezí počty lidí na hromadných akcích a preventivně zakážou i operní či muzikálová představení. Níže přinášíme jejich přehled.

Zákaz hromadných akcí

 • Ve vnitřních prostorách na akci účast max. 10 osob
 • Ve vnějších prostorách na akci účast max. 20 osob

 Výjimky:

 • Soudní procesy
 • Jednání zastupitelstev
 • Pracovní kolektivy
 • Členové jedné rodiny
 • Omezení se netýká provozu bazénů, akvaparků nebo posiloven
 • Bohoslužby – účast max. 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

 Restaurace

 • U jednoho stolu max. 6 osob
 • Nakupování v obchodech bez omezení

 Sport

 • Utkání v registrovaných sportech mohou probíhat bez omezení, ale bez diváků
 • Limit soutěžících a členů týmů je max. 130 osob na utkání
 • Zájmová sportovní činnost je omezena na max. 20 osob

 Svatby a pohřby od 19. října:

 • Účast max. 30 osob, ale limity se mohou změnit dle aktuální situace

 Divadla a kina

 • Hrají bez omezení s maximálním počtem diváků 500 osob
 • Zrušeny jsou přestávky na občerstvení
 • Zakázána jsou operní a muzikálová představení
 • Zakázány jsou jakékoliv pěvecké akce
 • Zakázány jsou plesy, včetně maturitních

 Školy

 • Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou nebo oranžovou barvou budou na 14 dní zavřené. Bude probíhat distanční výuka
 • Kterých regionů se opatření týká určí krajské hygienické stanice
 • Praktická výuka na středních školách probíhá bez omezení
 • Základní školy jsou v provozu, ale ruší se zpěv v hudební výchově a tělesná výchova na druhém stupni, která bude nahrazena pobytem venku
 • Školní družiny fungují bez omezení
 • Mateřské školy zůstávají v provozu