Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 06:00
MENU

Potravinové banky v roce 2023 dokázaly uspokojit nárůst poptávky po potravinové pomoci

Potravinové banky v roce 2023 dokázaly uspokojit nárůst poptávky po potravinové pomoci

Potravinové banky shromáždily v roce 2023 celkem 13 200 tun potravin a pomohly více než 400 tisícům lidí v nouzi. Jedná se o meziroční navýšení počtu podpořených lidí o 30 procent. Systém potravinové pomoci se tak stává nezastupitelným prostředkem pomoci lidem v nouzi.

  

Potravinové banky působí na území České republiky prostřednictvím 15 regionálních potravinových bank a centrálního logistického centra. V roce 2023 shromáždily 13 200 tun potravin, které rozdistribuovaly do 1 381 organizací starajících se o potřebné a rozdaly prostřednictvím 163 výdejen potravinové pomoci balíčky potřebným po celé České republice. Meziročně se tedy podařilo navýšit obrat potravin o 1900 tun a navýšit počet podpořených osob o 70 tisíc.

  

Tyto neziskové organizace v České republice existují od roku 1992. Mezi jejich podporovatele patří Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí a v neposlední řadě Ministerstvo životního prostředí. Výrazná podpora jde také od partnerů z řad obchodních řetězců. Bez této pomoci by nebylo možné efektivně a v takovém rozsahu potravinovou pomoc realizovat.

  

Zdroj: Česká federace potravinových bank