16:00 - 19:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

Univerzita Palackého v Olomouci pro nadcházející rok otevírá nové studijní programy

Univerzita Palackého v Olomouci pro nadcházející rok otevírá nové studijní programy

Škola zohledňuje aktuální požadavky trhu práce a moderní trendy. Novinky nabízejí pedagogická, filozofická nebo přírodovědecká fakulta. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 15. března. 

  

Filozofická fakulta má v nabídce nový bakalářský obor Korejština pro hospodářskou praxi, ve kterém studenti získají základní znalosti z ekonomie a managementu, a to jak v obecné rovině, tak se zaměřením na asijský region. 

  

Zájemci se mohou hlásit také na nově akreditované studijní programy s profesním zaměřením, jde o bakalářské programy Angličtina pro tlumočení a překlad, Dějiny umění a památková péče a navazující magisterský program Archeologie pro praxi.

  

Na pedagogické fakultě si mohou studenti vybrat z několika nových studijních programů z oblasti speciální pedagogiky zaměřené například na pedagogické asistenství, na expresivní přístupy nebo na rozvoj zrakových funkcí. Novinkou je i dvouletý magisterský obor Speciální pedagogika - Poradenství.

  

Jednu studijní novinku nabízí také přírodovědecká fakulta, jde o navazující magisterský obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.