Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 05:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

V benešovském kostele našli poklad

V benešovském kostele našli poklad

Benešov se může pochlubit nečekaným pokladem. Ve věži kostela Sv. Anny byla při rekonstrukci střechy nalezena časová schránka, která v sobě ukrývala historické dokumenty a dobové mince. Nejstarší mince je z roku 1788 a je na ní portrét císaře Josefa II. Listiny pak pocházejí z 19. století. Nejmladší pak z roku 1933. Listiny dokumentují tehdejší opravy kostela.
Až budou opravy kosleta Sv. Anny v Benešově dokončeny, vrátí se poklad zpět do věže kostela a časová kapsle bude doplněna o informace a dokumenty z dnešní doby.
Kostel Sv. Anny je dominantou Masarykova náměstí v Benešově a také jedním ze symbolů města. Barokní stavba byla postavena podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho v letech 1705-1715. Vysvěcen byl v roce 1710. Dominantou hlavního oltáře je obraz sv. Anny. V areálu je ambit a rajský dvůr se slunečními hodinami. V chodbě chrámu je instalována expozice působení piaristického řádu.

Text: Jirka Svoboda, foto: Libuše Váňová