Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 05:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

V Krnově mají Andělská zastavení

V Krnově mají Andělská zastavení

Předvánoční čas si mohou lidé v Krnově na Bruntálsku a návštěvníci tohoto regionu zpříjemnit hledáním Andělských zastavení. Na nich jim andělé předají vánoční poselství a dětem dárky.

Akce je pravidelnou součástí programu během adventního období ve městě. Letos ale s ohledem na mimořádná epidemická opatření, která neumožňují shromažďování většího počtu lidí, program město zrušilo.

O setkání s anděly ale nikdo ani letos nepřijde. Při procházce městem si každý bude moci prohlédnout krásnou adventní výzdobu a nasát vánoční atmosféru. Město se rozhodlo na různá místa vyslat anděly, kteří budou rodičům a jejich dětem předávat malá vánoční poselství s drobnými odměnami.

Stezka má celkem 12 zastavení podle počtu měsíců v roce. Zájemce k nim zavede speciální mapa, do které si účastníci procházky budou poselství zapisovat. Kdo získá všechna poselství může se těšit na odměnu.

Anděly je možné v Krnově hledat od 29. listopadu do 12. prosince.

Text: Jirka Svoboda