MENU

Začala výstava Bílá hora 1620

Začala výstava Bílá hora 1620

V letošním roce si připomínáme 400leté výročí bitvy na Bílé hoře, která je jedním z osudových mezníků našich dějin.

Názory historiků na význam bitvy, která trvala jeden a půl hodiny a padlo v ní na obou stranách kolem 8 000 mužů, se liší. Jisté je, že společně s následným útěkem krále Fridricha Falckého ze země znamenala konec stavovského povstání proti císaři.

Následkem pak byla krutá poprava 27 českých vůdců povstání na Staroměstském náměstí a odchod protestantských elit ze země. Bylo postaveno lešení asi dvacet kroků dlouhé a široké, potažené černým suknem. Popravčím byl ustanoven kat Jan Mydlář, který měl připraveny čtyři meče. Popravy trvaly od páté hodiny ranní do deseti hodin. Bitva byla také jednou z jisker, která zažehla plamen třicetileté války.

Na pražském Staroměstském náměstí byla zahájena unikátní streetová výstava Bílá hora 1620 – Osudový mezník našich dějin.  Na výstavních panelech najdou návštěvníci až do 19.listopadu ucelený přehled historických souvislostí spojených s touto významnou historickou událostí. Zároveň byla výstava spuštěna o v online podobě na www.bilahora1620.cz .
 
Prostřednictví QR kódů se návštěvníci budou moci na svém chytrém telefonu či tabletu sledovat i původní krátká videa z míst s bitvou spojenými, která autoři výstavy natočili. Tato videa se na náměstí promítají na interaktivním panelu.
 
Záměrem výstavy je představit široké veřejnost konfesně vyvážený pohled nejen na bitvu samotnou, ale také to, co jí předcházelo a její následky. Připomenuty budou náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražská defenestrace místodržících, peripetie stavovského povstání, volba Fridricha Falckého českým králem, bitva samotná, potrestání stavů a počátky i důsledky Třicetileté války.
 
Hlavními partnery výstavy je Univerzita Karlova a Praha.eu,  organizátorem je společnost Media park.
Více zjistíte na facebookové stránce výstavy zde: https://www.facebook.com/bilahora1620/?ref=page_internal
 

ABY6807_EXP_WWW--683x1024

ABY6794_EXP_WWW--1024x683

ABY6800_EXP_WWW--1024x683

ABY6794_EXP_WWW--1024x683