Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 05:00
MENU

Elektronické dálniční známky

Elektronické dálniční známky

Česká republika přešla od 1. ledna 2021 na elektronické dálniční známky (podle novely ZPK s platností od 1. ledna 2021). Ty zcela nahradí dosavadní nalepovací papírové dálniční kupony. Pro snadný přechod od nalepovacích známek k elektronickým platí obě platformy (papírová i elektronická) během měsíce ledna současně. Majitelé ročních nalepovacích dálničních kuponů pro rok 2020 tak mohou jezdit na tento starý kupon až do 31. ledna 2021.

Povinnost pořídit si elektronickou dálniční známku platí od 1. ledna 2021 pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí 3,5 tuny, která chtějí použít zpoplatněný úsek dálnice. Na přípojná vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje.

Již od 1. ledna 2020 jsou kromě jiných osvobozena i vozidla, která používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, případně v kombinaci s jiným palivem – pokud hodnota emisí CO2 nepřesáhne 50 g/km.

Elektronická známka s sebou přináší také několik benefitů, jde především o klouzavou platnost, odloženou platnost, upozornění na konec platnosti a snadnou kontrolu platnosti na webu.

 • Klouzavá platnost ročních známek

To znamená, že vybraná elektronická známka platí od zvoleného počátku platnosti celý rok (365 dní). Pokud si tedy řidič koupí elektronickou známku s platností například od 1. června 2021, bude mu platit do 31. května 2022. Roční elektronické známky se už nevážou na kalendářní rok. Končí rozhodování, zda se například v srpnu vyplatí kupovat roční, nebo raději několik měsíčních do konce kalendářního roku.

 • Odložená platnost

Podle zákona lze u všech druhů známek odložit počátek platnosti vybrané známky až o tři měsíce. Jde o klasický nákup v předstihu, kdy řidič ví, že bude za nějakou dobu cestovat, ale elektronickou známku si chce pořídit předem, aby nezapomněl.

 • Upozornění na končící platnost

Vzhledem k různému začátku platnosti elektronických známek si může řidič při nákupu zvolit, že chce dostat upozornění na blížící se konec platnosti své elektronické známky. Stačí, aby při nákupu zadal e-mail nebo i telefonní číslo, a podle druhu elektronické známky mu přijde upozornění požadovaným způsobem určitý počet dní dopředu. U roční známky je to deset dní, u třicetidenní je to pět dní, u desetidenní jsou to dva dny předem.

 • Kontrola platnosti na webu

V případě, že si řidič potřebuje ověřit, že je elektronická známka platná, stačí na webu edalnice.cz zadat SPZ vozidla do příslušného formuláře a ihned se zobrazí informace, zda je na daný den elektronická známka platná. To je vhodné i v případě, že si někdo vozidlo půjčí apod. Více na https://edalnice.cz/vyhody/index.html.

Druhy dálničních známek

V nabídce zůstávají tři druhy známek. K dispozici je roční, třicetidenní a desetidenní elektronická známka.

Nově existuje cenové zvýhodnění pro vozidla s pohonem na CNG nebo biometan (neplatí pro LPG). To v praxi znamená, že vozidla s tímto pohonem platí za vybranou dálniční známku polovinu její původní hodnoty. Mediálně mluvíme o tzv. eko ceně.

 • Roční elektronická dálniční známka

Oproti nalepovacímu kuponu má roční elektronická známka nově klouzavou platnost. Cena roční známky zůstává 1 500 Kč. Eko cena je 750 Kč.

 • Třicetidenní elektronická dálniční známka

Měsíční známky nahrazuje třicetidenní známka. Žádná další rozdílnost tu s přechodem na elektronickou formu není. Cena měsíční známky zůstává 440 Kč. Eko cena je 220 Kč.

 • Desetidenní elektronická dálniční známka

Žádná další rozdílnost s přechodem na elektronickou formu nepřichází. Cena měsíční známky zůstává 310 Kč. Eko cena je 155 Kč.

Jak se elektronická známka kupuje

Elektronickou známku je možné koupit v e-shopu edalnice.cz nebo ji lze vyřídit v rámci fyzické distribuce na pobočkách České pošty a čerpacích stanicích EuroOil. Fyzickou distribucí se nerozumí prodej jiné než elektronické známky, ale způsob, kdy obsluha na přepážce nebo pokladně zadá nadiktované údaje prostřednictvím terminálu do systému. K dispozici jsou i samoobslužné kiosky, zejména na začátku dálniční sítě v blízkosti hranic republiky, kde je využijí nejvíce zahraniční řidiči.

V e-shopu lze zakoupit jeden kus elektronické známky samostatně nebo je možné využít tzv. hromadné úhrady, kdy lze na jednu platbu zakoupit až deset tisíc elektronických známek. U partnerů pro fyzickou distribuci lze hromadně vyřídit maximálně pět elektronických známek najednou.

Při nákupu elektronické známky přes libovolný prodejní kanál je výsledkem vždy to, že řidič obdrží potvrzení o úhradě časového poplatku. Při nákupu v e-shopu si ho může řidič v závěrečné rekapitulaci stáhnout a také ho dostane do e-mailu (pokud ho zadá). Při vyřízení na pokladně, přepážce nebo v samoobslužném kiosku dostane řidič vytištěné potvrzení o úhradě. A pak může vyrazit na zpoplatněný úsek dálnice.

Pro nákup známky stačí zadat:

 • stát registrace vozidla,
 • státní poznávací značku,
 • druh elektronické známky,
 • počátek platnosti elektronické známky.

Pak už stačí pouze zaplatit a vyrazit.

Pro potřeby odeslání potvrzení při nákupu online je třeba zadat ještě e-mail, případně i telefonní číslo pro upozornění na blížící se konec platnosti elektronické známky.

Při platbě v e-shopu lze využít buď platební kartu, nebo převod na účet. V takovém případě je ale nutné počítat s tím, že na zpracování platby převodem je potřeba dvou pracovních dní, a známka tedy nemůže platit ihned, ale nejdříve za dva pracovní dny. Pokud řidič potřebuje, aby jeho elektronická známka platila ihned, je nutné zvolit platbu kartou (v případě fyzické distribuce kartou nebo v hotovosti).

Oprava chyb

Pokud udělá řidič při nákupu elektronické známky chybu při zadávání údajů, lze je za určitých podmínek opravit. Obecně lze opravy udělat, dokud nezačala elektronická známka platit.

 • Nákup v e-shopu

V případě nákupu v e-shopu, kdy řidič požaduje počátek platnosti ihned, je nutné si důkladně zkontrolovat zadané údaje, než dojde k platbě. Po zaplacení je známka aktivní a nelze již dělat žádné změny!

Pokud řidič kupuje známku v e-shopu, ale odloží její platnost, může předtím, než se známka stane platnou, jednou změnit počátek platnosti a jednou změnit SPZ vozidla. Slouží k tomu autorizační kód, uvedený na potvrzení o zaplacení.

 • Nákup v rámci fyzické distribuce

V případě nákupu na přepážce či pokladně, kdy řidič požaduje počátek platnosti ihned, je nutné si důkladně zkontrolovat zadané údaje, než dojde k platbě. Po zaplacení je známka aktivní, ale chybné údaje lze změnit, a to nejdéle do 15 minut!

Pokuty

Kontrolní orgány Policie ČR a Celní správy ČR podle SPZ vozidla poznají, zda má vozidlo platnou elektronickou dálniční známku nebo je osvobozeno.

Řidiči, kterého systém odhalí na zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky (a pokud se na něj nevztahuje osvobození), hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Zdroj: SFDI