Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 06:00
MENU

HRAD SVOJANOV ZAHAJUJE SEZONU

HRAD SVOJANOV ZAHAJUJE SEZONU

Hrad Svojanov na Svitavsku zahajuje sezonu o měsíc dříve než jiné památky.
Lidé se tam můžou jít podívat už v sobotu 2. března. Památka láká návštěvníky i
na divadelní představení a komentované prohlídky. Kromě toho hrad letos slaví
800 let od první písemné zmínky.

V březnu bude památka otevřená o víkendech od 10:00 do 17:00. Otevřený
bude také venkovní areál, zahrady, hradby i vyhlídková věž. Výletníci nepřijdou
o komentované prohlídky obou hradních okruhů, tedy hradního paláce, který je
stylizovaný do 19. století, do doby posledního soukromého majitele hradu, a
středověkých sklepení opředených pověstmi a legendami.

Hrad na konci března oslaví Velikonoce. Na Velký pátek je na hradě připravené
divadelní představení. S velikonoční pohádkou přijede Divadlo Kapsa z Andělské
hory. Děti se díky ní dozvědí o zvycích, pranostikách a lidových pověrách, které
k Velikonocům patří.

Připravené jsou také oživené velikonoční prohlídky. Hrané scény zavedou
zájemce hlavně do gotických částí hradu, do domu zbrojnošů, sklepení a na
hradby.