MENU

KDYŽ DLUŽNÍK NEPLATÍ, POMŮŽE SOUDNÍ EXEKUTOR

KDYŽ DLUŽNÍK NEPLATÍ, POMŮŽE SOUDNÍ EXEKUTOR

Každý občan, spotřebitel, zaměstnanec, živnostník i firma se mohou dostat do nepříjemné situace, kdy jim někdo dluží. Nájemníci přestanou pronajímateli platit nájem, zákazníci nezaplatí za zboží dodané s fakturou, matce samoživitelce neplatí otec výživné na děti. Když snaha o domluvu a upomínání nezabírají, je čas na vymáhání dluhu soudní cestou. Ani soudní řízení však nezaručí, že své peníze uvidíte. Pak je čas přistoupit k exekučnímu vymáhání pohledávky.

  

Zajímalo nás, zda může situace kolem nemoci COVID -19 takovým případům nahrávat. Prezidenta exekutorské komory České republiky Mgr. Jana Mlynarčíka jsme se zeptali, jestli pandemie ovlivnila počet případů, které musí exekutoři řešit. „Podle mého osobního názoru je na meziroční srovnání ještě velmi brzy. Počty exekucí ovlivněných nemocí Covid-19 se projeví v horizontu několika málo let. Neřešíme ani žádné specifické případy. Dlužníci se na nás většinou obrací s žádostmi o posečkání se splátkami jejich dluhu nebo snížením těchto splátek. Jedná se však jen o velmi málo případů.

Moment, kdy do nějakého případu vstoupí exekutor, není samozřejmě příjemný. Většinou to ale není jen tak z čistého nebe. Soudní exekutor řeší dluhy až v okamžiku, kdy se na něj obrátí věřitel, který má v ruce exekuční titul. Tím je nejčastěji rozhodnutí soudu. Jeho vydání předchází předžalobní upomínka, poté žaloba a následně i soudní řízení. Toto trvá poměrně dlouho. V této době má dlužník dost času předejít exekuci. Podle Mlynarčíka je důležité takovým problémům předcházet. „Stručně řečeno nedělat dluhy. Pokud se dlužník dostane do svízelné situace, pak by měl jednat s věřitelem. Neměl by takzvaně strkat hlavu do písku a čekat, že se to nějak vyřeší. V naší praxi se velmi často setkáváme s tím, že dlužníci o exekucích nevědí, protože trvalé bydliště mají na městských úřadech. Těmto dlužníkům bych doporučil,  aby soudům a soudním exekutorům nahlásili správnou doručovací adresu, nebo si zřídili datovou schránku. Jedině tak se mohou dozvědět, že je proti nim vedeno soudní řízení nebo zahájena exekuce.“

  

Přinášíme příklady častých případů věřitelů, kterým v jejich situaci pomohla až exekuce na dlužníky. 

Velmi častým problémem bývá nezaplacení zakázky zákazníkem. I přes opakované výzvy se dlužník nezřídka k úhradě nemá a svým přístupem dává najevo, že se peněz nedočkáte. S podobným příběhem se svěřil devětatřicetiletý truhlář Karel. Svůj profesní život zasvětil dřevu. Založil rodinnou firmu. Vše fungovalo dobře do chvíle, než se začaly kupit nezaplacené zakázky. „I když jsem měl nastavený systém záloh, nestačilo to, zákazníci nedopláceli zbytek. A často to byli lidé, které jsem dlouho znal, “ popisuje pan Karel. Bohužel došlo na nejhorší, peníze stále nepřicházely a zkušený truhlář po několika měsících bez jedné větší uhrazené faktury ztratil trpělivost. Rozhodl se svého prominentního zákazníka, pro kterého na exkluzivní zakázce pracoval v řádech měsíců, zažalovat o náhradu škody vzniklou setrvalým zanedbáváním povinnosti. U soudu se Karel setkal s pochopením. Byla mu přiznána pohledávka ve výši bezmála 56 000 korun. Doufal, že se situace konečně obrátí k lepšímu. Nestalo se tak. Karlův zákazník totiž ve světle přiznání pohledávky ukončil veškeré své podnikání a přihlásil se na Úřad práce. To významně zamíchalo kartami a především proměnilo šance na částku, ve kterou pan Karel doufal. Byli to právě exekutoři, kteří v čase největší krize nabídli panu Karlovi pomoc. Pohrozili dlužnému zákazníkovi mobiliární exekucí, které se zalekl. Nejprve přistoupil na splátkový kalendář. Další posun přišel v době, kdy si dlužník našel zaměstnání. Způsob vymáhání dluhu přešel do standardního režimu srážek ze mzdy.

Další případ vylíčila samoživitelka pečující o děti. Mnoho samoživitelů se kvůli nezodpovědnosti a neplacení výživného potýká s chudobou nebo žije na hranici životního minima. Jen za loňský rok skončilo něco přes 24 tisíc manželství v České republice rozvodem. Podobný osud stihl i paní Mirku, která se živí jako prodavačka. S exmanželem má dvě nezletilé děti, soud péči o ně přiřkl právě matce samoživitelce. Stejným rozhodnutím soud uložil otci hradit každý měsíc výživné. Ten alimenty ale opakovaně neplatil. „Své děti miluji nade vše na světě. Chtěla bych jim dopřát život, jaký si zaslouží. Bohužel ze své výplaty jsem schopna pokrýt stěží základní chod domácnosti. Jakýkoliv příspěvek navíc by mi pomohl, “ svěřila se zoufalá prodavačka. Když už paní Mirce nezbylo ani na opravu lednice, obrátila se na soud. Bývalého manžela, který si mimochodem již stihl založit novou rodinu, exekutor ihned písemně kontaktoval a vyzval k úhradě pohledávky. Vysvětlil mu, že dlužná částka bude každý měsíc narůstat. Kdyby i přes toto riziko nechtěl na své děti přispívat, soudní exekutoři disponují dalšími zákonnými prostředky, jak věřitelům pomoci. V tomto případě exmanžel už z dopisu pochopil, že se vyrovnání závazků nevyhne. Následné doplacení dluhu v tomto případě pomohlo Mirce dostat se z existenční krize.