Rádio Blaník
Rádio Blaník
22:00 - 05:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

KRITICKY OHROŽENÝ SÝČEK OBECNÝ

KRITICKY OHROŽENÝ SÝČEK OBECNÝ

Sýček obecný patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Je až k neuvěření, že ještě na začátku minulého století byla tato drobná sovička široce rozšířeným druhem a dokonce nejběžnější sovou s velikostí populace čítající několik tisíc až desítek tisíc párů. Především během posledních 60 let byl ale zaznamenán výrazný populační pokles sýčka. Jen v rozmezí let  1985–2003 populace poklesla o 59 % a tento trend se nezastavil ani v následujících letech. Na počátku 21. století již sýček patřil mezi velice vzácné druhy a v současnosti se jeho celková populace na území České republiky odhaduje na méně než 100 párů! Obdobně alarmující situace je známa i z okolních středoevropských států.

  

Jak sýčka poznáme 

Sýček obecný je drobná zavalitá sovička velikosti kosa (samečci) až hrdličky (samičky) vyznačující se velkou hlavou s plochým temenem. Shora je tmavohnědě zbarvený s četnými světlými skvrnami, naspodu bělavý s tmavohnědými skvrnami a žlutýma očima. Na lov vylétá většinou už za šera a rád vysedává na vyvýšených místech. Let je složen z protáhlých, dlouhých a hlubokých oblouků, zpravidla nízko nad zemí, které zakončuje následným nabráním výšky a vyhoupnutím na příslušné místo. 

  

Zdroj: Česká společnost ornitologická, BirdLife